Bli patient hos oss

Att välja hälsocentral innebär att du aktivt väljer vilken hälsocentral du vill tillhöra. Valet är personligt och därför behöver varje familjemedlem välja vårdcentral. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Vi har utrymme för fler patienter på Falck Hälsoparnter om du inte redan är listad hos oss. Du är välkommen att göra din anmälan antingen direkt på plats vid ditt nästa besök hos oss eller genom att fylla och skicka in följande blankett.

Läs mer om Hälsovalet Gävleborg